บ. ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สจว.117 ทำทานถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

  •  2018-12-05

บ. ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สจว.117 ทำทานถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 บ. ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริห  Read More

บ.ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญถวายเครื่องอุปโภคและปลูกต้นไม้ ณ วัดบ้านกลางวิปัสสนา

  •  2018-11-20

บ.ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญถวายเครื่องอุปโภคและปลูกต้นไม้ ณ วัดบ้านกลางวิปัสสนา บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ลงทุนขยายกำลังงานรีไซเคิลแอคติเวเต็ดคาร์บอน โดยทุ่มงบ 200 ล้านบาท เพื่อรองรับตลาดแอคติเวเต็ดคาร์บอนที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น พร้อมชูศักยภาพเทคโนโลยีที่ทันสมัยหนุนการเจริญเติบโตของตลาด

  •  2018-11-17

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ลงทุนขยายกำลังงานรีไซเคิลแอคติเวเต็ดคาร์บอน โดยทุ่มงบ 200 ล้านบาท เพื่อรองรับตลาดแอคติเวเต็ดคาร์บอนที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น พร้อมชูศักยภาพเทคโนโลยีที่ทันสมัยหนุนการเจริญเติบโตของตลาด บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่  Read More

มอบเครื่องกรองน้ำให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี

  •  2018-11-16

มอบเครื่องกรองน้ำให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องกรองน้ำ Well By Rightsolution จำนวน 3 เครื่อง และแผ่นรองซับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 480 ชิ้น  Read More

อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างภาวะผู้นำและผู้ตามเพื่อความสำเร็จขององค์กร โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

  •  2018-08-15

อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างภาวะผู้นำและผู้ตามเพื่อความสำเร็จขององค์กร โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป บริษัท ไร้ท์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำและผู้ตามเพื่อความสำเร็จขององค์กร โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป สำหรับผู้บร  Read More

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องกรองน้ำ ในโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ปลูกป่าประชารัฐ-จัดทำฝายน้ำล้น ปีที่ 3 อ.ปง จ.พะเยา

  •  2018-07-21

บ.ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องกรองน้ำ ในโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ปลูกป่าประชารัฐ-จัดทำฝายน้ำล้น ปีที่ 3 อ.ปง จ.พะเยา บ.ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุ และโทรทัศน์แห  Read More

อบรมหลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีปโดย

  •  2018-07-20

อบรมหลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีปโดย บริษัท ไรท์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการอบรม ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ โดย อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเพิ่มศักยภาพตามนโยบาย Kaizen เพื่อ  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการ ต้นแบบต้านยาเสพติด

  •  2018-06-23

ไร้ท์ โซลูชั่น เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการ ต้นแบบต้านยาเสพติด เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพต  Read More

ถวายปัจจัยสมทบทุนเครื่องกรองน้ำและค่ากระเบื้อง

  •  2018-06-20

ถวายปัจจัยสมทบทุนเครื่องกรองน้ำและค่ากระเบื้อง บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ ถวายปัจจัยสมทบทุนเครื่องกรองน้ำและค่ากระเบื้อง เป็นมูลค่า 55,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 แด่วัดป่ากลางวิปัสสนา เขตครองสามวา กรุงเทพมหาน  Read More