ทำบุญประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 ทางบริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2561 พิธีทำบุญในครั้งนี้มีกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

Latest Posts

Tags