ถวายปัจจัยสมทบทุนเครื่องกรองน้ำและค่ากระเบื้อง

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ ถวายปัจจัยสมทบทุนเครื่องกรองน้ำและค่ากระเบื้อง เป็นมูลค่า 55,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 แด่วัดป่ากลางวิปัสสนา เขตครองสามวา กรุงเทพมหานคร สำหรับสร้างอาคารปฏิบัติธรรม โรงครัวและโรงทาน

Latest Posts

Tags