ไร้ท์ โซลูชั่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ จังหวัดปัตตานี

    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการปรับปรุงอาคารเก่าภายในพื้นที่ของสำนักงาน โดยทางบริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งทีมช่างผู้ชำนาญงานไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมกับคณะนักศึกสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 117 (สจว. 117) โดยร่วมกันซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงให้แก่โครงสร้างอาคาร พร้อมทั้งทาสี ปูพื้นใหม่ รวมไปถึงปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ แปลงโฉมอาคารเก่าจนกลายเป็นอาคารใหม่ที่สวยงามน่าใช้งาน พร้อมตั้งชื่ออาคารใหม่ว่า “คนสำราญ งานสำเร็จ” ซึ่งอาคารนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ละหมาด เพื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ไว้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

Latest Posts

Tags