ไร้ท์ โซลูชั่น มอบน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

   เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ รุ่นหญ้าแพรก ได้เดินทางไปมอบสิ่งของบริจาคให้โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ โดยบริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบเครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน จำนวน 3 เครื่อง เพื่อให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตาและอาจารย์มีสุขอนามัยที่ดีจากการดื่มน้ำสะอาดตามมาตรฐาน ปราศจากสารตกค้างและเชื้อโรค

Latest Posts

Tags