ไร้ท์ โซลูชั่น มอบแผ่นรองซับแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง

  •  2019-03-07

ไร้ท์ โซลูชั่น มอบแผ่นรองซับแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง     เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณแสงชัย ธีรกุลวาณ  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ จังหวัดปัตตานี

  •  2019-02-26

ไร้ท์ โซลูชั่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ จังหวัดปัตตานี     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการปรับปรุงอาคา  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมบริจาคสิ่งของในงานบุญประจำปี ณ วัดอัษฎาราม

  •  2019-02-26

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมบริจาคสิ่งของในงานบุญประจำปี ณ วัดอัษฎาราม     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ เครื  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมโครงการ “ตลาดนัดแรงงานเรือนจำพิเศษมีนบุรี” เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมีงานทำหลังพ้นโทษ

  •  2019-02-20

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมโครงการ “ตลาดนัดแรงงานเรือนจำพิเศษมีนบุรี” เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมีงานทำหลังพ้นโทษ     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรือนจำพิเศษมีนบุรี ร่วมกับ สมาพั  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมทำบุญถวายกระเบื้องมุงหลังคาและปัจจัย ณ วัดบ้านกลางวิปัสสนา

  •  2019-02-07

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมทำบุญถวายกระเบื้องมุงหลังคาและปัจจัย ณ วัดบ้านกลางวิปัสสนา     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณศิริศักดิ์ สุขสุจริตพร กรร  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น เข้าตรวจเช็คและเปลี่ยนไส้กรองน้ำให้กับชุมชนบ้านผู้ใหญ่จรูญ เกตุแก้ว

  •  2019-02-05

ไร้ท์ โซลูชั่น เข้าตรวจเช็คและเปลี่ยนไส้กรองน้ำให้กับชุมชนบ้านผู้ใหญ่จรูญ เกตุแก้ว     เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้เ  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เน้นคิดค้นนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดวิศวกรรมบำบัด

  •  2019-01-29

ไร้ท์ โซลูชั่น ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เน้นคิดค้นนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดวิศวกรรมบำบัด     บ. ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับ ค  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น ถวายปัจจัยให้กับวัดยานนาวา

  •  2019-01-26

ไร้ท์ โซลูชั่น ถวายปัจจัยให้กับวัดยานนาวา    เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ถวายปัจจัยจำนวน 37,725 บาท ให้กับวัดยานนาวา เขตสาทร เพื่อสนับสนุนในการบ  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว

  •  2019-01-25

ไร้ท์ โซลูชั่น มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 20,00  Read More