ไร้ท์ โซลูชั่น และ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น ร่วมปลูกป่า ณ เขาจอมแห จ.ระยอง

  •  2019-07-24

ไร้ท์ โซลูชั่น และ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น ร่วมปลูกป่า ณ เขาจอมแห จ.ระยอง    เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลมะขามคู่ จัดกิจกรรมปลูกป่า ณ เขาจอมแห ตำบลมะขามคู่.อำเภอนิคมพัฒนา จั  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น มอบน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

  •  2019-07-20

ไร้ท์ โซลูชั่น มอบน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ    เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ รุ่นหญ้าแพรก ได้เดินทางไปมอบสิ่ง  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น มอบทุนในงานประกวดดนตรี Kannayao Music Award 2019 season 1

  •  2019-06-29

ไร้ท์ โซลูชั่น มอบทุนในงานประกวดดนตรี Kannayao Music Award 2019 season 1    เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานประกวดดนตรี Kannayao Music Award   Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น รวมพลังบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  •  2019-06-10

ไร้ท์ โซลูชั่น รวมพลังบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “ร  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น เปลี่ยนหมวกนิรภัย ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยแก่พนักงาน

  •  2019-05-08

ไร้ท์ โซลูชั่น เปลี่ยนหมวกนิรภัย ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยแก่พนักงาน    บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน โดยเห็นความสำคัญของอุปกรณ์  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น มอบแผ่นรองซับแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง

  •  2019-03-07

ไร้ท์ โซลูชั่น มอบแผ่นรองซับแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง     เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณแสงชัย ธีรกุลวาณ  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ จังหวัดปัตตานี

  •  2019-02-26

ไร้ท์ โซลูชั่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ จังหวัดปัตตานี     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการปรับปรุงอาคา  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมบริจาคสิ่งของในงานบุญประจำปี ณ วัดอัษฎาราม

  •  2019-02-26

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมบริจาคสิ่งของในงานบุญประจำปี ณ วัดอัษฎาราม     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของ เครื  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมโครงการ “ตลาดนัดแรงงานเรือนจำพิเศษมีนบุรี” เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมีงานทำหลังพ้นโทษ

  •  2019-02-20

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมโครงการ “ตลาดนัดแรงงานเรือนจำพิเศษมีนบุรี” เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมีงานทำหลังพ้นโทษ     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรือนจำพิเศษมีนบุรี ร่วมกับ สมาพั  Read More