วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)

1. เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองาน ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
2. ดูเว็บไซด์องค์กร และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เก่าของบริษัทให้กลุ่มลูกค้าใหม่ และเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทให้กลุ่มลูกค้าเก่า
4. ตรวจสอบงานโครงการใหม่ๆ ของลูกค้าเพื่อนำเสนอผู้บริหารในการกำหนดและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
5. สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน
6. ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย
5. เปิดตลาดหาลูกค้าใหม่

อัตรา : 4

เงินเดือน : 15,000-20,000 + สวัสดิการ + ค่าคอมมิสชั่น

สวัสดิการ : สวัสดิการสำหรับพนักงานไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด ( มหาชน )
-เงินเดือนประจำเต็มจำนวน (ไม่หักประกันสังคมและภาษีเงินเดือน)
-ประกันสังคม และภาษีเงินเดือน บริษัทจ่ายให้
-โบนัสประจำปี
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 10 วัน
-สวัสดิการคลอดบุตร และการศึกษา
-สวัสดิการช่วยเงินฌาปนกิจศพ
-สวัสดิการช่วยเหลืออัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
-ประกันอุบัติเหตุบัตรทอง AIA Carecard
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-กิจกรรมต่างๆประจำปี
-สิทธิ์ในการซื้อสินค้าบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1-3 ปี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :  ซอยโพธิ์แก้ว 3 / ลาดพร้าว 101 / นวมินทร์ (กรุงเทพฯ)

วิธีการรับสมัครงาน : 

ส่งหลักฐานประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
8 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หรือ hr@rightsolution.co.th
โทร. 02-183-5794 ต่อ 113, 115

ผู้จัดการส่วนงานขายและการตลาด

1. วางแผนการตลาด การขาย สร้างแบรนด์ Sport Complex and Community Mall
2. บริหารการตลาด การขาย การสร้างแบรนด์ Sport Complex and Community Mall ให่้ได้ตามเป้าหมายของผู้บริหาร
3. ส่งเสริมการตลาดการขาย การพัฒนาพื้นที่ Sport Complex and Community Mall ให้เกิดความคุ้มค่าสุงสุด
4. ทักษะในการประสานงาน การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจที่ดี รวมถึงมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
5. มีบุคคลิกภาพที่ดีและทักษะการสื่อสารภาษาไทย , อังกฤษได้
6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง + สวัสดิการ

สวัสดิการ : สวัสดิการสำหรับพนักงานไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด ( มหาชน )
-เงินเดือนประจำเต็มจำนวน (ไม่หักประกันสังคมและภาษีเงินเดือน)
-ประกันสังคม และภาษีเงินเดือน บริษัทจ่ายให้
-โบนัสประจำปี
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 10 วัน
-สวัสดิการคลอดบุตร และการศึกษา
-สวัสดิการช่วยเงินฌาปนกิจศพ
-สวัสดิการช่วยเหลืออัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
-ประกันอุบัติเหตุบัตรทอง AIA Carecard
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-กิจกรรมต่างๆประจำปี
-สิทธิ์ในการซื้อสินค้าบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
การศึกษาปริญญาตรีบขึ้นไป สาขาการตลาด / นิเทศน์ศาสนตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย ในตำแหน่งหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
มีทักษะการนำเสนอที่ดี
สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ ถ้ามีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :  ซอยโพธิ์แก้ว 3 / ลาดพร้าว 101 / นวมินทร์ (กรุงเทพฯ)

วิธีการรับสมัครงาน : 

ส่งหลักฐานประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
8 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หรือ hr@rightsolution.co.th
โทร. 02-183-5794 ต่อ 113, 115

วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ

1. ซื้อสินค้าและวัสดุให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามเอกสารใบสั่งซื้อ
2. สั่งซื้อสินค้าได้คุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม
3. หาแหล่งจัดซื้อได้ทั้งการจัดซื้อแบบธรรมดา และการจัดซื้อในตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
4. บริหารทีมจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่ขอซื้อ
5. ติดต่อขอรายละเอียดสินค้ากับผู้ขาย โดยมีเทคนิคการเจรจาต่อรองและเงื่อนไข
6. ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ และดำเนินการจัดซื้อ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000-25,000

สวัสดิการ : สวัสดิการสำหรับพนักงานไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด ( มหาชน )
-เงินเดือนประจำเต็มจำนวน (ไม่หักประกันสังคมและภาษีเงินเดือน)
-ประกันสังคม และภาษีเงินเดือน บริษัทจ่ายให้
-โบนัสประจำปี
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 10 วัน
-สวัสดิการคลอดบุตร และการศึกษา
-สวัสดิการช่วยเงินฌาปนกิจศพ
-สวัสดิการช่วยเหลืออัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
-ประกันอุบัติเหตุบัตรทอง AIA Carecard
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-กิจกรรมต่างๆประจำปี
-สิทธิ์ในการซื้อสินค้าบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการจัดหา อย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองราคา
มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สถานที่ปฏิบัติงาน :  ซอยโพธิ์แก้ว 3 / ลาดพร้าว 101 / นวมินทร์ (กรุงเทพฯ)

วิธีการรับสมัครงาน : 

ส่งหลักฐานประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
8 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หรือ hr@rightsolution.co.th
โทร. 02-183-5794 ต่อ 113, 115

ผู้จัดการโครงการ ( โยธา )

1. วางแผน ออกแบบ บริหารงานก่อสร้างอาคาร และจัดวางแปลน พื้นที่ ให้เกิดประโยชน์การใช้สอยอย่างเต็มที่
2. ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ถนน พื้นที่ อาคาร และสาธารณูปโภคของโครงการ
3. บริหารงานซ่อมบำรุง ระบบน้ำ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบทำความเย็น
4. ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
5. สามารถติดต่อประสานงานการขออนุญาตการออกแบบก่อสร้าง ใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่
7. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

อัตรา : 1

เงินเดือน : 30,000 – 40,000 บาท

สวัสดิการ : สวัสดิการสำหรับพนักงานไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด ( มหาชน )
-เงินเดือนประจำเต็มจำนวน (ไม่หักประกันสังคมและภาษีเงินเดือน)
-ประกันสังคม และภาษีเงินเดือน บริษัทจ่ายให้
-โบนัสประจำปี
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 10 วัน
-สวัสดิการคลอดบุตร และการศึกษา
-สวัสดิการช่วยเงินฌาปนกิจศพ
-สวัสดิการช่วยเหลืออัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
-ประกันอุบัติเหตุบัตรทอง AIA Carecard
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-กิจกรรมต่างๆประจำปี
-สิทธิ์ในการซื้อสินค้าบริษัทฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า , โยธา ,เครื่องกล
•ถ้าจบป.โท บริหารธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างน้อย 10 ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน :  ซอยโพธิ์แก้ว 3 / ลาดพร้าว 101 / นวมินทร์ (กรุงเทพฯ)

วิธีการรับสมัครงาน : 

ส่งหลักฐานประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
8 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หรือ hr01@rightsolution.co.th
โทร. 02-183-5794 ต่อ 113, 115

หัวหน้าฝ่ายขายโครงการ

1.ติดต่อเสนอขายสินค้าและโครงการใหม่ๆ
2. ติดต่อและหาช่องทางใหม่ ๆ ในการนำเสนอการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย และ/หรือได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนดไว้
3. ติดตามผลงาน พร้อมนำเสนอข้อต่อรอง/หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขายให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกในการสั่ง และส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าภายในกำหนดระยะเวลา
5. เก็บรวบรวมสภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง / ข้อมูลทางการตลาด พร้อมเสนอแนวทางพัฒนางานขายที่รับผิดชอบ และจัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตามตกลง + สวัสดิการ + ค่าคอมมิสชั่น

สวัสดิการ : สวัสดิการสำหรับพนักงานไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด ( มหาชน )
-เงินเดือนประจำเต็มจำนวน (ไม่หักประกันสังคมและภาษีเงินเดือน)
-ประกันสังคม และภาษีเงินเดือน บริษัทจ่ายให้
-โบนัสประจำปี
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 10 วัน
-สวัสดิการคลอดบุตร และการศึกษา
-สวัสดิการช่วยเงินฌาปนกิจศพ
-สวัสดิการช่วยเหลืออัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
-ประกันอุบัติเหตุบัตรทอง AIA Carecard
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-กิจกรรมต่างๆประจำปี
-สิทธิ์ในการซื้อสินค้าบริษัทฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการขาย ในตำแหน่งหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
• มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
• มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• ความรู้ด้าน Auto CAD , Solid work
• มีทักษะในการบริหารต้นทุนที่ดี
• ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับต้น
• ทักษะการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
• มีทักษะในการเขียนแบบและอ่านแบบ
• สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

สถานที่ปฏิบัติงาน :  ซอยโพธิ์แก้ว 3 / ลาดพร้าว 101 / นวมินทร์ (กรุงเทพฯ)

วิธีการรับสมัครงาน : 

ส่งหลักฐานประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
8 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หรือ hr01@rightsolution.co.th
โทร. 02-183-5794 ต่อ 101

เจ้าหน้าที่สื่อสารออนไลน์  ( Social Media Executive )  ด่วน มากกกก !!!

1. บริหารช่องทางการสื่อสาร Online อาทิ Facebook , IG , Line
2. มีทักษะการใช้ Social Media ที่ดี
3. สามารถใช้ Application ต่างๆบนมือถือได้ดี
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความคิดเห็น
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤาได้ดี 
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000-20,000

สวัสดิการ : สวัสดิการสำหรับพนักงานไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด ( มหาชน )
-เงินเดือนประจำเต็มจำนวน (ไม่หักประกันสังคมและภาษีเงินเดือน)
-ประกันสังคม และภาษีเงินเดือน บริษัทจ่ายให้
-โบนัสประจำปี
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 10 วัน
-สวัสดิการคลอดบุตร และการศึกษา
-สวัสดิการช่วยเงินฌาปนกิจศพ
-สวัสดิการช่วยเหลืออัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
-ประกันอุบัติเหตุบัตรทอง AIA Carecard
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-กิจกรรมต่างๆประจำปี
-สิทธิ์ในการซื้อสินค้าบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย / หญิง อายุรหว่าง 22 – 30 ปี 
การศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถเขียนกราฟฟิก / Content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-5 ปี
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 
สามารถทำงานเป็นทีมได้
สามารถใช้โปรแกรมคิมพิวเตอร์ในสายงานได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :  ซอยโพธิ์แก้ว 3 / ลาดพร้าว 101 / นวมินทร์ (กรุงเทพฯ)

วิธีการรับสมัครงาน : 
ส่งหลักฐานประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
8 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น|
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หรือ hr01@rightsolution.co.th
โทร. 02-183-5794 ต่อ 113, 115