งานตรวจสอบสำรวจ ล้างทำความสะอาดท่อ ถังบรรจุสำหรับน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
งานตรวจสอบสำรวจ ล้างทำความสะอาดท่อ ถังบรรจุสำหรับน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยให้บริการลูกค้าด้วยทีมวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีความชำนาญมีประสบการณ์มากกว่า 100 โครงการ นอกจากนี้ยังให้บริการงานตรวจสอบล้างทำความสะอาดเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งระบบปิด และเปิด