คณะผู้บริหาร บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช
 •  
 •  
 •  

ณัฐสิทธิ์  ธีรกุลวาณิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 

ศิริศักดิ์ สุขสุจริตพร
 •  
 •  
 •  

ศิริศักดิ์ สุขสุจริตพร

กรรมการผู้จัดการ
 

แสงชัย ธีรกุลวาณิช
 •  
 •  
 •  

แสงชัย  ธีรกุลวาณิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและตรวจสอบภายใน
 

 •  
 •  
 •  

ชำนาญ  วันเพ็ญ

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและเทคโนโลยี