top of page

โครงการ มอบ SMART TV ,ไฟโซล่าร์ , รูปหลวงพ่อพรหม และ ทุนอาหารกลางวัน

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)มอบ SMART TV ,ไฟโซล่าร์ , รูปหลวงพ่อพรหม และ ทุนอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย นายณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมมอบSMART TV 65 นิ้ว, SOLAR GARDEN 10 กล่อง(20ตัว), SOLAR STREET LIGHT ใหญ่ 2 ตัว , รูปหลวงพ่อพรหม 1รูป พร้อมกรอบรูป และ ทุนอาหากลางวันจากผู้ใหญ่ใจดี จำนวน 137,323 บาท ให้กับโรงเรียนวัดช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเสริมสร้างการศึกษาจากสื่ออนิเมชั่นต่างๆและเพื่อให้เด็กๆมีมื้ออาหารที่มีคุณภาพทุกมื้อ รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

0 views

Commentaires


bottom of page