ไร้ท์ โซลูชั่น และ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินร่วมฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน

  •  2020-09-09

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินร่วมฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน     เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ 2563 คุณ  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ร่วมกับ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่นฯ สนับสนุนโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

  •  2020-07-23

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ร่วมกับ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่นฯ สนับสนุนโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณเขาจอมแห ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง   Read More

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนสุขเจริญพัฒนา

  •  2020-06-12

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนสุขเจริญพัฒนา    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ร่วมกับ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่นฯ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในตำบลมะขามคู่

  •  2020-05-14

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ร่วมกับ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่นฯ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในตำบลมะขามคู่    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหา  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ right clean ให้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

  •  2020-05-11

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ right clean ให้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย    เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มอบน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพ  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ร่วมกับ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่นฯ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งในโครงการเทศบาลตำบลมะขามคู่เราไม่ทิ้งกัน

  •  2020-05-08

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ร่วมกับ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่นฯ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งในโครงการเทศบาลตำบลมะขามคู่เราไม่ทิ้งกัน    เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบ  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนโพธิ์แก้ว

  •  2020-05-05

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนโพธิ์แก้ว    เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนพนักงาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคข  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ right clean ให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งสนามนาง

  •  2020-05-05

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ right clean ให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งสนามนาง    เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มอบน้ำ  Read More

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ Right Clean ให้แก่สำนักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  •  2020-05-05

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ Right Clean ให้แก่สำนักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มอบน้ำยาฆ่าเชื  Read More