ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมกับ เอสพี อินเตอร์แมค และ Gaumarjos Group จัดกิจกรรม “มอบโอกาสสักครั้งในชีวิต พาเด็กพิการชมโขน”

   ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมกับ เอสพี อินเตอร์แมค และ Gaumarjos Group จัดกิจกรรม “มอบโอกาสสักครั้งในชีวิต พาเด็กพิการชมโขน” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด และ กลุ่มเพื่อน Gaumarjos Group ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ กับโครงการทีชื่อว่า “มอบโอกาสสักครั้งในชีวิต พาเด็กพิการชมโขน” ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีเด็ก ๆ จาก โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนเศรฐเสถียร โรงเรียนศรีสังวาลย์ และสถาบันราชานุกูล มาร่วมชมโขนในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบเงินทุนการศึกษาให้แต่ละโรงเรียนจำนวน 50,000 บาทและมอบทุนสนับสนุนการเดินทางมาฝึกพัฒนาการให้แก่ครอบครัวของเด็กพิการทางสมองและทีมแพทย์พยาบาลที่ดูแลจำนวน 30 ทุน เพื่อใช้ทำประโยชน์ต่อไป.

Latest Posts

Tags