บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มอบรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและสิ่งของจำเป็นทางการแพทย์ให้ แก่ โรงพยาบาลปทุมธานี

   เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ,แผ่นรองซับ ,เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน และ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมมูลค่า 59,330 บาท ให้แก่ ห้องผ่าตัด แผนกจักษุ โรงพยาบาลปทุมธานี นำทีมโดย คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยพนักงาน

Latest Posts

Tags