บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด  (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน พ.ศ.๒๕๖๔ "ระดับประเทศ"  ในโครงการยกรัดับมาตราฐานการบริหารงานในสถานประกอบกิจการเพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่า ประจำปี 2564

Latest Posts

Tags