ไร้ท์ โซลูชั่น ถวายปัจจัยให้กับวัดยานนาวา

   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ถวายปัจจัยจำนวน 37,725 บาท ให้กับวัดยานนาวา เขตสาทร เพื่อสนับสนุนในการบำรุงรักษาและบูรณะพระอารามหลวงวัดยานนาวาต่อไป

Latest Posts

Tags