ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย บริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคอีสาน

   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน จำนวน 10 เครื่อง ให้แด่สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดขอนแก่น โดยทางสมาพันธ์จะนำไปส่งมอบพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุลและพายุดีเปรสชันคาจิกิเป็นลำดับต่อไป

Latest Posts

Tags