ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ร่วมกับ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่นฯ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในตำบลมะขามคู่

   เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ธานี เจิมวงค์รัตนชัย ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน และคุณเนตรชนก ขุนโขลน ผู้จัดการส่วนโรงงาน ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง อาทิ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำยาฆ่าเชื้อ Right Clean ชนิดพร้อมใช้งาน ให้แก่ชาวบ้านในตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19

Latest Posts

Tags