top of page

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนสุขเจริญพัฒนา

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนสุขเจริญพัฒนา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและตรวจสอบภายใน ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง อาทิ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ Right Clean ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนสุขเจริญพัฒนา เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19ดู 2 ครั้ง

Comments


bottom of page