top of page

บ.ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องกรองน้ำ ในโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ปลูกป่าประชารัฐ-จัดทำฝายน้ำล้น ปีที่ 3 อ.ปง จ.พะเยา

บ.ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องกรองน้ำ ในโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ปลูกป่าประชารัฐ-จัดทำฝายน้ำล้น ปีที่ 3 อ.ปง จ.พะเยา

บ.ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านบอน และโรงเรียนขุนควรวิทยาคม อ.ปง จ.พะเยา และมอบเครื่องกรองน้ำในกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ปลูกป่าประชารัฐ-จัดทำฝายน้ำล้น ปีที่ 3 แก่ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อ.ปง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561

ดู 1 ครั้ง

Comments


bottom of page