top of page

ไร้ท์ โซลูชั่นควบรวมไร้ท์ รีแอคติเวชั่น อัพเกรดศักยภาพบริษัทวิศวกรรมบำบัดครบวงจรที่สุดใน ASEAN

ไร้ท์ โซลูชั่นควบรวมไร้ท์ รีแอคติเวชั่น อัพเกรดศักยภาพบริษัทวิศวกรรมบำบัดครบวงจรที่สุดใน ASEAN

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการวิศวกรรมบำบัดสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ระบุ ที่ประชุมคณะกรรมมการบริษัทมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่ ด้วยการควบรวมบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานชั้นนำด้านการฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ Activated Carbon และสิ่งของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ. ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

     คุณณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการควบรวมบริษัทในเครือว่า การควบรวมบริษัทในเครือของบริษัทจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ครบวงจรยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในด้านการตลาด การขาย และการผลิต รวมถึงมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการบริการที่หลากหลาย ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยทำให้การดำเนินงานด้านต่างๆ มีความกระชับ คล่องตัว ลดขั้นตอนการทำงาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านของการให้บริการและความคุ้มค่าให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นจุดประสงค์สำคัญที่ทำให้เกิดการควบรวมบริษัทในครั้งนี้

     “เราวางแผนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดยใช้องค์ความรู้ของ บมจ. ไร้ท์ โซลูชั่น ประกอบกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่าสุดมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของ บมจ. ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น รวมทั้งจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นกว่า 50% ซึ่งในระยะ 2 ปีข้างหน้า เรามั่นใจว่าจะสามารถส่งผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมใหม่ของเราออกสู่ตลาดได้” คุณณัฐสิทธิ์กล่าว

     “ทั้งนี้หากการควบรวมดำเนินการสำเร็จ บ. ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จะกลายเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมบำบัดของเสียและฟื้นฟู Activated Carbon เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแห่งแรกในอาเซียน

ดู 5 ครั้ง

Comments


bottom of page