top of page

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนโพธิ์แก้ว

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนโพธิ์แก้ว

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนพนักงาน บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง อาทิ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำยาฆ่าเชื้อ Right Clean ชนิดพร้อมใช้งาน ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนโพธิ์แก้ว เพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19ดู 1 ครั้ง

Comments


bottom of page