top of page

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ มอบน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ มอบน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจสนับสนุนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น

  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณมณฑิรา ธีรกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อเข้มข้นสูง   

  • Right Clean Disinfectant Liquid น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น จำนวน 15 ลิตร เมื่อนำไปผสมน้ำแล้วจะได้ปริมาณ 3,000 ลิตร   

  • Right Clean Supreme R น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดพร้อมใช้งาน จำนวน 4 ลิตร   

  • Ultra wipe น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ชนิดเข้มข้น จำนวน 1 ลิตร

 ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรค covid-19ดู 0 ครั้ง

Comments


bottom of page