top of page

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ร่วมกับ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่นฯ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งในโครงการเทศบาลตำบลมะขามคู่เราไม่ทิ้งกัน

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ร่วมกับ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่นฯ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งในโครงการเทศบาลตำบลมะขามคู่เราไม่ทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ธานี เจิมวงค์รัตนชัย ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการ เทศบาลตำบลมะขามคู่เราไม่ทิ้งกัน รับมอบโดย คุณมนูญ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีตำบลมะขามคู่ ณ ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อนำไปช่วยเหลือและแบ่งเบาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไปดู 7 ครั้ง

Comentários


bottom of page