top of page

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ร่วมกับ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่นฯ สนับสนุนโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

ไร้ท์ โซลูชั่นฯ ร่วมกับ ไร้ท์ รีแอคติเวชั่นฯ สนับสนุนโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณเขาจอมแห ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเนตรชนก ขุนโขลน ผู้จัดการโรงงาน สนับสนุนโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว และร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการจำนวน 5,000 บาทดู 6 ครั้ง

Komentáře


bottom of page