top of page

ไร้ท์ โซลูชั่น ทำบุญถวายเครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ณ วัดสุมนาวาส (วัดเขากะโหลก)

ไร้ท์ โซลูชั่น ทำบุญถวายเครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ณ วัดสุมนาวาส (วัดเขากะโหลก)

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ รุ่นสิงห์ผยอง ได้เดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารกรรมฐาน ณ วัดสุมนาวาส (วัดเขากะโหลก) ต.ปากน้ำ อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมอบเครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ พระภิกษุสามเณร ได้มีสุขอนามัยที่ดีจากการดื่มน้ำสะอาดตามมาตรฐาน ปราศจากสารตกค้างและเชื้อโรค

ดู 0 ครั้ง

Comments


bottom of page