top of page

ไร้ท์ โซลูชั่น ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เน้นคิดค้นนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดวิศวกรรมบำบัด

ไร้ท์ โซลูชั่น ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เน้นคิดค้นนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดวิศวกรรมบำบัด

บ. ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับ คล่องตัว รับการเปลี่ยนแปลง พร้อมตั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ และนำเทคโนโลยีล่าสุดมาค้นคิดนวัตกรรมใหม่ ต่อยอดความสำเร็จ และความพึงพอใจของลูกค้า

คุณณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “เป็นเวลากว่า 18 ปีที่ ไร้ท์ โซลูชั่น ได้ให้บริการ โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงมีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งสำคัญ เพื่อที่จะปรับการทำงานของบริษัทให้ทันสมัย ตอบรับกับความท้าทายใหม่ๆ และความต้องการของลูกค้า ในบทบาทของผู้นำด้านการวิศวกรรมบำบัดของเสียและฟื้นฟู Activated Carbon หรือ ถ่านกัมมันต์ โดยเน้นใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมเตรียมลงทุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่โดยเฉพาะ เพื่อนำทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่า ลดขั้นตอนการผลิต ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระแก่ลูกค้า และเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่เราให้ความสำคัญเสมอมา”

 ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปรับเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 1 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 คือ คุณศิริศักดิ์ สุขสุจริตพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ เลื่อนตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ ซึ่งคุณศิริศักดิ์มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรม รวมทั้งดูแลภาพรวมด้านการตลาด และขับเคลื่อนความสำเร็จในพอร์ตตราสินค้าของกลุ่มธุรกิจในระยะยาว ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่เข้าถึงปรัชญาขององค์กรและวิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานสมัยใหม่ เน้นทำงานเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นในเป้าหมาย นำพาสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วยแผนกลยุทธ์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณศิริศักดิ์จะสามารถนำพาแบรนด์และธุรกิจขององค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

เราจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา โดยเน้นผลิตภัณฑ์และบริการหลักสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเราเป็นผู้นำด้านระบบกรองน้ำและเทคโนโลยีการจัดการน้ำ อาทิ ระบบผลิตน้ำ บำบัดน้ำอย่างครบวจร และเป็นบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เพื่อรองรับฐานลูกค้าเดิมที่เป็น Backlog พร้อมรับงานโครงการใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทในปี 2562” คุณศิริศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ ทางบริษัทมีแผนเพิ่มพนักงานที่เชี่ยวชาญที่มีความจำเป็นในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานภายใต้โครงสร้างใหม่ พร้อมตั้งเป้าภายใน 2 ปี จะสามารถเติบโตได้มากกว่า 30% ในทุกๆ ปี ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตและแข่งขันกับองค์กรระดับโลกได้

ดู 0 ครั้ง

Komentarze


bottom of page