top of page

ไร้ท์ โซลูชั่น มอบทุนการศึกษาแก่เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามคู่ 2

ไร้ท์ โซลูชั่น มอบทุนการศึกษาแก่เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามคู่ 2

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณมณฑิรา ธีรกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะตัวแทนพนักงานไปมอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและขาดแคลน โดยเป็นทุนต่อเนื่องที่ติดตัวเด็กจนกว่าจะจบการศึกษาสูงสุดชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 5 ทุน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขามคู่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พร้อมกันนี้ ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแจกของขวัญและเต้นรำกับเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง สร้างความสุข ความสนุกให้เด็กๆ เป็นอย่างมาก

     

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษานี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสและขาดแคลนที่มีความประพฤติดี และตั้งใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดยมุ่งหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษาให้พวกเขามีโอกาสพัฒนาการศึกษาของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งทางบริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้าโครงการสนับสนุนการศึกษาเช่นนี้ต่อไปดู 2 ครั้ง

Comments


bottom of page