top of page

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทำบุญล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทำบุญล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา แผนกไฟฟ้ากำลัง และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทำบุญล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง ภายใต้โครงการบริการชุมชน ล้างแอร์ ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานบริการ ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดู 0 ครั้ง

Comments


bottom of page