top of page

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมกับ สจว.117 มอบสิ่งของบริจาคแก่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

อัปเดตเมื่อ 26 ก.พ.

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมกับ สจว.117 มอบสิ่งของบริจาคแก่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนพนักงาน ร่วมกับศิษย์เก่าหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 117 (สจว. 117) ได้เข้ามอบแผ่นรองซับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน และสิ่งของจำเป็นแก่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยงานนี้ คณะตัวแทนบริษัทและศิษย์เก่า สจว. 117 ได้เข้าเยี่ยมเยือน พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และใช้ชีวิตด้วยแนวคิดด้านบวกต่อไปดู 1 ครั้ง

Commentaires


bottom of page