top of page

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมโครงการ “ตลาดนัดแรงงานเรือนจำพิเศษมีนบุรี” เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมีงานทำหลังพ้นโทษ

ไร้ท์ โซลูชั่น ร่วมโครงการ “ตลาดนัดแรงงานเรือนจำพิเศษมีนบุรี” เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมีงานทำหลังพ้นโทษ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรือนจำพิเศษมีนบุรี ร่วมกับ สมาพันธ์ SME ไทย โดย นพ.สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี เปิดโครงการ “ตลาดนัดแรงงานเรือนจำพิเศษมีนบุรี“ ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมและนโยบายกรมราชทัณฑ์ที่ต้องการส่งเสริมการมีงานทำของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ โดยในงานนี้ บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ อีกกว่า 10 บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำแนะนำและนำเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษมีนบุรีกว่า 200 ราย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษได้มีงานทำหลังพ้นโทษ ซึ่งถือเป็นนโยบายคืนคนดีสู่สังคมที่ บมจ. ไร้ท์ โซลูชั่น ให้การสนับสนุน เพื่อให้ผู้เคยกระทำความผิดไม่กลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ

นอกจากนี้ ยังได้เปิดตลาดนัดแรงงานกับญาติผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไป ด้วยแนวคิดในการส่งเสริมคนรอบข้างให้มีงานทำ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขในสิ่งที่ผิดและหยุดวงจรเดิมได้อย่างสิ้นเชิงดู 1 ครั้ง

Comments


bottom of page