top of page

ไร้ท์ โซลูชั่น สนับสนุนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ให้แก่บ้านเด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี

ไร้ท์ โซลูชั่น สนับสนุนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ให้แก่บ้านเด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ให้แก่บ้านเด็กอ่อนพญาไท (Phayathai Home For Babies) จังหวัดนนทบุรี ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง right clean จำนวน 11 ห้อง ห้องละ 30 ตารางเมตร และบริเวณรอบอาคาร รวมไปถึงอบโอโซนเพื่อกำจัดการแพร่ของเชื้อไวรัส ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐ ในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ดู 0 ครั้ง

Comments


bottom of page