top of page

ไร้ท์ โซลูชั่น สนับสนุนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ไร้ท์ โซลูชั่น สนับสนุนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง right clean โดยฉีดพ่นทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมไปถึงอบโอโซนเพื่อกำจัดการแพร่ของเชื้อไวรัส ซึ่งคาดว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามคู่เกิดความมั่นใจมากขึ้น และเกิดความปลอดภัยจากโรคติดต่อไวรัสโควิด-19

ดู 0 ครั้ง

Comments


bottom of page