Sand Filter

ทรายกรองน้ำชนิดคัดพิเศษ วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรแยกขนาดของ
เม็ดทรายแต่ละเบอร์ เพื่อใช้สำหรับกำจัดสารแขวนลอยตะกอน และความขุ่นของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขนาดบรรจุ 30 ลิตร ต่อถุง

Contact Now

Shortcut Menu


Latest Posts