KX Technology

ไส้กรอง KX Matrix เป็นไส้กรองน้ำถ่านกัมมันต์ชนิดผงอัดแท่ง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก และมีประสิทธิผลในการขจัดกลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์ และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ไปพร้อมกันรวมทั้ง สามารถดักกรองอนุภาค และฝุ่งผงตะกอนขนาด
0.5 ไมครอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม ใช้งานได้ครอบคลุมทั้งการบำบัดน้ำในที่พักอาศัย และเชิงพานิชย์ โดยเป็นทั้งไส้กรองถ่านกัมมันต์ และไส้กรองตะกอนในเวลาเดียวกัน กระบวนการผลิตด้วยการอัดขึ้นรูปที่เป็นลิขสิทธิ์ การผลิตของ Matrikx ทำให้มีการอัดแน่นของถ่านกัมมันต์เพิ่มขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น


Contact Nowไส้กรองถ่านกัมมันต์ชนิดอัดแท่ง KX MATRIKX CTO

       KX MATRIKX CTO เป็นไส้กรองน้ำ ถ่านกัมมันต์ชนิดอัดแท่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ที่สุดในโลก และมีประสิทธิผลในการขจัดกลิ่น คลอรีน สารอินทรีย์ และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ   ขนาด 10” และ 20” บรรจุ 20 ชิ้น ต่อกล่อง  


Read More

ไส้กรองถ่านกัมมันต์ชนิดอัดแท่ง KX MATRIKX Pb1

       KX MATRIKX Pb1 ไส้กรองน้ำถ่านกัมมันต์ชนิดอัดแท่ง ที่ออกแบบมาพิเศษด้วยการวิจัย และพัฒนาให้สามารถดักจับโลหะหนัก ตะกั่ว ทั้งที่ละลายในน้ำ และไม่สามารถละลายในน้ำได้ กรองเชื้อโรค กรองกลิ่น และคลอรีนได้อย่างมั่นใจ   ขนาด 10” และ 20” บรรจุ 20 ชิ้น ต่อกล่อง  


Read More

ไส้กรองถ่านกัมมันต์ชนิดอัดแท่ง KX MATRIKX CTO Plus

       ไส้กรอง MATRIKX CTO PLUS มีความละเอียดในการกรองที่ 0.6 ไมครอน เป็นไส้กรองที่สามารถกรองฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กได้ดี รวมทั้งสามารถลดกลิ่น คลอรีน และสารเคมีที่มีผลต่อกลิ่น รส มีความสามารถสูงในการลดปริมาณ ไอสารอินทรีย์ระเหยง่าย ขนาด 10” และ 20” บรรจุ 20 ชิ้น ต่อกล่อง


Read More

ไส้กรองถ่านกัมมันต์ชนิดอัดแท่ง KX HC + CTO

       เป็นไส้กรองสำหรับกำจัดเชื้อโรค กลิ่น รส คลอรีน และสิ่งสกปรก ผลิตจากเส้นใยที่มีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กเพียง 50 นาโนเมตร ซึ่งเล็กกว่าเส้นใยทั่วไปถึง 200 เท่า ทําให้มีพื้นที่ ในการกรองมาก กรองความขุ่น กรองเชื้อโรค เช่น Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba และ Toxoplasma               ขนาด 10” และ 20” บรรจุ 20 ชิ้น ต่อกล่อง


Read More

ไส้กรองน้ำกรองฝุ่น ผงตะกอน Sediment Polypropylene Filter

       ไส้กรองน้ำกรองฝุ่น ผงตะกอน Sediment Polypropylene Filter ไส้กรองน้ำคุณภาพมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับ และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในงานกรองน้ำครัวเรือน และอุตสาหกรรม ไส้กรองน้ำ Polypropylene ที่มีความละเอียดถึง 1, 5, 10 ไมครอน สามารถกรองตะกอนสารแขวนลอย และฝุ่นต่างๆ ที่ปนเปื้อนมาในน้ำได้ เป็นอย่างดี ให้น้ำใสสะอาดยิ่งขึ้น ขนาด 10” และ 20” บรรจุ 25 ชิ้น ต่อกล่อง


Read More

ไส้กรองเรซินชนิดพิเศษ Special Ion Exchange Resin Filter

       ไส้กรองเรซินชนิดพิเศษ Special Ion Exchange Resin Filter ไส้กรองเรซินชนิดพิเศษ สำหรับลดความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำไม่มีคราบตะกรัน และอ่อนนุ่ม รสชาติดีขึ้น ขนาด 10” และ 20” บรรจุ 25 ชิ้น ต่อกล่อง


Read More

ไส้กรองถ่านกัมนันต์อัดแท่งชนิดพิเศษ Special Extruded Carbon block Filter

       ไส้กรองถ่านกัมมันต์อัดแท่งชนิดพิเศษ Special Extruded Carbon block Filter ไส้กรองถ่านกัมมันต์อัดแท่งชนิดพิเศษ สำหรับกรองสี กลิ่น คลอรีน และสารเคมีปนเปื้อน รวมทั้งฝุ่นตะกอน ที่มีการดูดซับได้สูง ประสิทธิภาพมั่นใจได้ว่าน้ำสะอาดพร้อมดื่ม   ขนาด 10” และ 20” บรรจุ 20 ชิ้น ต่อกล่อง  


Read More

Shortcut Menu


Latest Posts