เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาระบบหล่อเย็นแบบเปิด-ปิด และแบบรีเวิร์ส ออสโมซิส

Contact NowSoluCide K-250 (Micro Biocide for Cooling Tower)

       SoluCide K-250 (Micro Biocide for Cooling Tower) ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้เพื่อป้องกัน กำจัดเมือก (รา) และแบคทีเรีย ในคูลลิ่งทาวเวอร์ทั้ง ระบบเปิด ปิด ไม่เป็นสารออกซิไดซ์ซิ่ง จึงไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อนท่อ ควรเติมเป็นครั้งๆ และควรใช้สลับกับ Solucide H-350 สำหรับระบบหล่อเย็นแบบเปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม ต่อถัง


Read More

SoluCide M-300 (Biocide for Cooling Tower)

SoluCide M-300 (Biocide for Cooling Tower) ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้สำหรับต้าน ลดจำนวนแบคทีเรีย สาหร่าย และรา ซึ่งไม่เป็นสารออกซิไดซ์ซิ่ง จึงไม่ทำให้เกิดการ กัดกร่อนท่อ เหมาะสำหรับใช้กับคูลลิ่งทาวเวอร์ และระบบ ปรับอากาศ  ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม ต่อถัง


Read More

SoluCide H-350 (Biocide for Cooling Tower)

SoluCide H-350 (Biocide for Cooling Tower) ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการลด (ทำลาย) จำนวนการเกิดสาหร่าย ตะไคร่ และรา ในคูลลิ่งทาวเวอร์ระบบเปิด อีกทั้งยังช่วยลดจำนวนของเชื้อแบคทีเรียที่ลอยตัวในน้ำ ไม่เป็นสารออกซิไดซ์ซิ่ง จึงไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อนท่อ  ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม ต่อถัง


Read More

FloTron PA-100 (Anti scalant for Reverse Osmosis Systems)

FloTron PA-100 (Anti scalant for Reverse Osmosis Systems) ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการก่อตัวของหินปูน ซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตัน ในระบบอาร์โอ นิยมใช้สำหรับป้องกันการเกิดตะกรันของหินปูนซัลเฟต ใช้ได้ในเซลลูโลส และโพลีเอไมด์เมมเบรน ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม ต่อถัง


Read More

RightGard CWT-308 (Cooling Tower Scale and Corrosion Inhibitor)

RightGard CWT-308 (Cooling Tower Scale and Corrosion Inhibitor) ผลิตภัณฑ์ป้องกันตะกรัน และป้องกันสนิมในระบบหล่อเย็นแบบเปิด เมื่อในระบบไม่มีตะกรันก็จะทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี ซึ่งจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และประหยัดพลังงาน ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม ต่อถัง


Read More

RightGard CHW-110 (Closed System Corrosion Inhibitor)

RightGard CHW-110 (Closed System Corrosion Inhibitor) ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อน โดยการไปเคลือบเป็นฟิล์มที่ผิวท่อไม่ให้เกิดการกัดกร่อนเพิ่มในระบบ ใช้สำหรับควบคุมการกัดกร่อนในระบบหล่อเย็นแบบปิด สามารถปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมลพิษ ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม ต่อถัง


Read More

WellKlean A-280 (Chemical Cleaning for Heat Exchangers)

WellKlean A-280 (Chemical Cleaning for Heat Exchangers) ผลิตภัณฑ์กำจัดตะกรัน หินปูน สนิม การก่อตัวของเมือก และตะกอน ออกจากระบบทำความร้อน / เย็น ระบบปรับอากาศ  ระบบหม้อ ไอน้ำส่วนกลาง และเครื่องทำกาแฟ มีความเข้มข้นสูง ใช้ในปริมาณน้อยแต่ให้ประสิทธิภาพสูง ช่วยลด ค่าใช้จ่ายเนื่องจากหินปูนที่เกิดขึ้นทำให้ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงาน และการซ่อมบำรุง โดยประมาณ 20 เปอร์เซนต์ต่อปี  ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม ต่อถัง


Read More

Gas Turbine

Efficient Gas Turbine Compressor Cleaning A High Purity Hydrocar bon Solvent & Surfacta nt Formulat ion for Heavy Duty Online & Offline Compressor Cleaning FYREWASH® F1,FYREWASH® F2,FYREWASH® F3,FYREWASH® F4


Read More

Shortcut Menu


Latest Posts