กระบวนการบำบัดน้ำ กลิ่น และสารปนเปื้อนด้วยถ่านกัมมันต์

ระบบบำบัดอากาศ กลิ่น และสารเคมี บริการ
ให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ กลิ่น และสารเคมีอุตสาหกรรมต่างๆ ที่รบกวน
การทำงาน ชุมชน และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของส่วนงานราชการที่กำหนดไว้ อาทิ H2S
, Benzene, Toluene, Xylene และอื่นๆ อีกมากมาย
มีทั้งขนาดเล็กใช้ตามหน่วยผลิตขนาดย่อม
จนถึงขนาดใหญ่ระดับโรงงานอุตสาหกรรม

 

Download Catalog Contact Now


Shortcut Menu


Latest Posts