กระบวนการผลิตน้ำไร้ประจุหรือแร่ธาตุ

กระบวนการผลิตน้ำไร้ประจุ หรือแร่ธาตุ กระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์ปราศจากแร่ธาตุอิออน โดยใช้เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออน (ION Exchange) ในการกำจัด อิออนประจุบวกและอิออนประจุลบที่
ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ด้วย ION Exchange Resins คุณภาพสูง Grade นำเข้าจากต่างประเทศมีมากมายหลาย Type ทั้งรุ่น Standard และ Premium Special ทางบริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่พร้อมออกแบบ และบริการให้คำปรึกษาสำหรับระบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า หรือแก้ไขปรับปรุงระบบเก่า หรือเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถทำน้ำให้บริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ค่าการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 10 μ s/cm2 จนถึงระดับค่าความต้านทานอยู่ที่ 18 ≥M Ω (เมกะโอห์ม)

Download Catalog Contact Now


Shortcut Menu


Latest Posts