เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน Well Drinking Water Purification System

เครื่องกรองน้ำดื่ม 3 ขั้นตอน Well Drinking Water System มีคุณสมบัติเด่นอยู่ที่ไส้กรองทั้ง 3 ไส้กรอง ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปเราก็มักจะเห็นเครื่องกรองน้ำที่มีจำนวน 2-5 ขั้นตอนนั้น แต่สำหรับเครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ของ Well Drinking Water System เราให้คุณได้คุณภาพที่พรีเมียมมากกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกรองน้ำทั่วไป 

Download Catalog Contact Now

น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย อย่ำงมั่นใจ ใช้เครื่องกรองน้ำ WELL by Right Solution

ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน

1.ไส้กรอง PP (Polypropylene) เส้นใยถักที่ดักจับสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่น โคลน กรวดทราย ผงตะกอนที่ปะปนมากับน้ำ เรียกว่ากรองแบบหยาบๆ ก่อน และหลังจากนั้นน้ำก็จะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไป
2. ไส้กรองตัวที่ 2 ก็คือ Carbon Block Filter (CTO) ซึ่งเป็นคาร์บอนอัดแท่งทำหน้าที่ในการลดกลิ่น สี และคลอรีนในน้ำ
3. ไส้กรองในลำดับที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นคาร์บอนอัดแท่งชนิดพิเศษที่เพิ่มสารแลกเปลี่ยนประจุ IonExchange รุ่น Pb1 เพื่อลดความกระด้างของน้ำเป็นการป้องกันการเกิดนิ่วในไตจากหินปูนที่เจือปนมากับน้ำ อีกทั้งสามารถกรองเชื้อโรค และโลหะหนักสารตะกั่วที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้

ไส้กรองน้ำคุณภาพสูง Well Drinking Water System นี้สามารถกรองน้ำและสิ่งสกปรกได้มากกว่า Filter ทั่วไปถึง 3 เท่า โปรดสังเกตไส้กรอง KX ของแท้ให้ดูฉลากตราสินค้าที่ระบุบนไส้กรอง และกล่องบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิต KX Technologies อเมริกา และตัวแทนผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

 • ใบรับรองผลิตภัณฑ์จากนานาชาติเป็นที่ยอมรับ และประกันคุณภาพสินค้า ได้รับเครื่องหมายการรับรองคุณภาพน้ำดื่มนานาชาติ (NSF) และ (WQA Gold Seal) ครอบคลุมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไส้กรองที่ใช้ในกลุ่มอาหาร และยา (FDA) รวมถึงการรับรองคุณภาพสินค้าโดยกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ตามมาตรฐาน (RoHS) ที่ไม่พบกลุ่มสารอันตราย
  ต้องห้ามปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ไส้กรอง KX และที่สำคัญยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติจากศูนย์ปฏิบัติการ
  ชั้นนำด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่องมาตรฐานขั้นสูงสุดของผลิตภัณฑ์ไส้กรองน้ำ California Proposition 65 ซึ่งถือเป็น Filter (ไส้กรองน้ำ) ที่ผลิตจากวัสดุ และองค์ประกอบต่างๆ ที่ผ่านมาตรฐาน
  สำหรับน้ำดื่ม ควบคุมขั้นตอนการผลิต และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน โดยที่ไม่พบสิ่งเจือปน
  และสารมลทินที่เป็นสารพิษตกค้าง
 •  คุ้มค่ากับราคาด้วยคุณภาพระดับโลก
 •  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กับน้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
 •  โครงสร้างของตัวเครื่องกรองน้ำมีความทนทาน แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย น้ำหนักเบา ถอดล้างทำความสะอาดง่าย
 • อุปกรณ์ติดตั้งที่มีความสวยงาม รูปร่างทันสมัยเป็นเสมือนของตกแต่งในบ้าน

                 
โดยปกติไส้กรองน้ำทั่วไปมีอายุการใช้งานในการกรองน้ำได้ 6,000-8,000 ลิตร แต่ Well by Right Solution สามารถกรองน้ำได้มาก ถึง 22,000 ลิตร และยังคัดกรองเชื้อโรคที่ปนมากับน้ำได้ด้วย

 


Shortcut Menu


Latest Posts