ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ Well Drinking Water Vending Machine

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ Water Vending Machine WELL by Right Solution เป็นเครื่องกรองน้ำสะอาดชนิดหยอดเหรียญรายแรก และรายเดียว
ในประเทศไทย ที่ใช้ไส้กรองน้ำคุณภาพระดับโลก
จากประเทศอเมริกา KX Technologies โดยได้รับ
การรับรองมาตรฐานต่างๆ

Download Catalog Contact Now


Shortcut Menu


Latest Posts