วิศวกรรมระบบบำบัด

บริษัทรับให้คำปรึกษาออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบการกรองความขุ่นต่างๆ ระบบการกรองด้วยถ่านกัมมันต์ ระบบผลิตน้ำอ่อน ระบบผลิตน้ำไร้ประจุ Ultra Filtration (UF) ระบบผลิตน้ำ Nano Filter (NF)
ระบบผลิตน้ำ Reverse Osmosis (RO) ระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยการควบคุมการผลิต ทุกขั้นตอนอย่างประณีตให้ระบบทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งบริการดูแลรักษาซ่อมบำรุง และงานอะไหล่ที่รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า บริการดูแลรักษาซ่อมบำรุง และงานอะไหล่ที่รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า


 

Download Catalog Contact Nowกระบวนการบำบัดน้ำ กลิ่น และสารปนเปื้อนด้วยถ่านกัมมันต์

ระบบบำบัดอากาศ กลิ่น และสารเคมี บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ กลิ่น และสารเคมีอุตสาหกรรมต่างๆ ที่รบกวน การทำงาน ชุมชน และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ของส่วนงานราชการที่กำหนดไว้ อาทิ H2S, Benzene, Toluene, Xylene และอื่นๆ อีกมากมาย มีทั้งขนาดเล็กใช้ตามหน่วยผลิตขนาดย่อม จนถึงขนาดใหญ่ระดับโรงงานอุตสาหกรรม  


Read More

กระบวนการผลิตน้ำอ่อน

กระบวนการทำน้ำให้บริสุทธ์ในเบื้องต้น โดยใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) ในการกำจัดความกระด้างทั้งหมดที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ บริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่พร้อมออกแบบ และบริการให้คำปรึกษาสำหรับระบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า หรือแก้ไขปรับปรุงระบบเก่าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยตัว Ion Exchange Resins นำเข้าจากต่างประเทศคุณภาพ Grade A มาตรฐาน ISO มีใบรับรองคุณภาพทุก Lot สามารถทำได้ตั้งแต่ Flow rate 1 – 100 m3/hr Perunit มีทั้งระบบควบคุมการทำงานแบบ Manual และ Automatic


Read More

กระบวนการผลิตน้ำไร้ประจุหรือแร่ธาตุ

กระบวนการผลิตน้ำไร้ประจุ หรือแร่ธาตุ กระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์ปราศจากแร่ธาตุอิออน โดยใช้เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออน (ION Exchange) ในการกำจัด อิออนประจุบวกและอิออนประจุลบที่ ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ด้วย ION Exchange Resins คุณภาพสูง Grade นำเข้าจากต่างประเทศมีมากมายหลาย Type ทั้งรุ่น Standard และ Premium Special ทางบริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่พร้อมออกแบบ และบริการให้คำปรึกษาสำหรับระบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า หรือแก้ไขปรับปรุงระบบเก่า หรือเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถทำน้ำให้บริสุทธิ์


Read More

เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน Well Drinking Water Purification System

เครื่องกรองน้ำดื่ม 3 ขั้นตอน Well Drinking Water System มีคุณสมบัติเด่นอยู่ที่ไส้กรองทั้ง 3 ไส้กรอง ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปเราก็มักจะเห็นเครื่องกรองน้ำที่มีจำนวน 2-5 ขั้นตอนนั้น แต่สำหรับเครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ของ Well Drinking Water System เราให้คุณได้คุณภาพที่พรีเมียมมากกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกรองน้ำทั่วไป 


Read More

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ Well Drinking Water Vending Machine

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ Water Vending Machine WELL by Right Solution เป็นเครื่องกรองน้ำสะอาดชนิดหยอดเหรียญรายแรก และรายเดียว ในประเทศไทย ที่ใช้ไส้กรองน้ำคุณภาพระดับโลก จากประเทศอเมริกา KX Technologies โดยได้รับ การรับรองมาตรฐานต่างๆ


Read More

หัวกรองน้ำเอนกประสงค์

เพื่อครอบครัว และคนที่คุณรัก ด้วยน้ำสะอาดจาก หัวกรองน้ำเอนกประสงค์ WELL WASH  


Read More

Shortcut Menu


Latest Posts