หัวกรองน้ำเอนกประสงค์

เพื่อครอบครัว และคนที่คุณรัก ด้วยน้ำสะอาดจาก
หัวกรองน้ำเอนกประสงค์ WELL WASH
 

Download Catalog Contact Now

เพื่อครอบครัว และคนที่คุณรัก ด้วยน้ำสะอาด WELL WASH

จากปัญหาความสกปรกจากถังเก็บน้ำ ท่อส่งน้ำภายในบ้าน หรือที่พักอาศัยต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และขาดการ
ดูแลรักษาภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ทำให้อาจมีการปนเปื้อนตกค้างอยู่ทั้งภายในท่อ และถังเก็บน้ำ หัวกรองน้ำสะดวกง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งานไส้กรองน้ำได้ถึง 5,000 ลิตร ด้วยไส้กรอง WELL WASH FILTER ที่สามารถเปลี่ยนได้
หัวกรองน้ำผลิตจากวัสดุพลาสติกคุณภาพสูงที่มีอายุการใช้งานนาน ไส้กรองสามารถถอดเปลี่ยนทำความสะอาดได้
ภายในไส้กรองบรรจุสารกรองคุณภาพประกอบด้วย

 
  • Cartridge โครงสร้างตัวไส้กรองที่ผลิตจากวัสดุ Ceramic คุณภาพดี สามารถกรองจุลินทรีย์ในน้ำได้สะอาด
  • Nano-KDF ชั้นกรองพิเศษทำหน้าที่กรองโลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียมโครเมียม
  • Carbon Filter ชั้นกรองถ่านกัมมันต์ ทำหน้าที่กรองกลิ่น สี คลอรีน และสารอินทรีย์ที่ละลายในน้ำ
     ขนาดบรรจุ WELL WASH 12, 25 ชิ้นต่อกล่อง
     WELL WASH FILTER 100 ชิ้นต่อกล่อง


 


Shortcut Menu


Latest Posts