ระบบบำบัดอากาศ กลิ่น และสารเคมี

ระบบบำบัดอากาศ กลิ่น และสารเคมี บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดอากาศ กลิ่น และสารเคมีอุตสาหกรรมต่างๆ ที่รบกวนการทำงาน ชุมชน และไม่เป็นไปตามมาตรฐานของส่วนงานราชการที่กำหนดไว้ อาทิ H2S, Benzene, Toluene, Xylene และอื่นๆ อีกมากมาย มีทั้งขนาดเล็กใช้ตามหน่วยผลิตขนาดย่อม จนถึงขนาดใหญ่ระดับโรงงานอุตสาหกรรม

Download Catalog Contact Now


Shortcut Menu


Latest Posts