ระบบบำบัดของเสีย และสารพิษ

ระบบบำบัดของเสีย และสารพิษ บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดของเสีย และสารพิษ รวมทั้งรับจ้างกำจัดให้ถูกต้องตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดของราชการ Catalyst Management
 

Download Catalog Contact Now

- บริษัทให้คำปรึกษา บริการรับซื้อ Catalyst ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมถึง โรงงานของท่าน ด้วยมาตรฐาน และราคาการรับซื้อที่ยุติธรรม และมั่นใจได้ว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน
- รับกำจัด Catalyst ทั้งที่ปนเปื้อนสารปรอท โลหะหนัก และสารเคมีอันตรายต่างๆ จากโรงงานของ ท่าน ด้วยเทคโนโลยีการคัดแยกขั้นสูงที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานนานาชาติShortcut Menu


Latest Posts