• การกรองแบบละเอียดถึง 5 ไมครอน
• ประสิทธิภาพ และความสามารถในการดูดซับสูง
• ไส้กรองตะกอนที่มีประสิทธิภาพ
• ราคาพิเศษสุดเมื่อเปรียบเทียบกับไส้กรองทั่วไปชนิดเกล็ด (GAC)
• ทุกอณูของน้ำสามารถสัมผัสกับผิวของไส้กรองได้ (Channeling)
• ไม่ทำให้เกิดฝุ่นตะกอนฟุ้งกระจาย (Fluidizing)
• ไม่เกิดบายพาส (Bypass)
• วัสดุโครงสร้างที่ใช้ในการผลิตมีความคงทนแข็งแรง
• อายุการใช้งานสูงสุด และไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน
• ผลิตโดยใช้วัสดุตามมาตรฐานองค์การอาหาร และยาประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA)
• ซีลปะเก็นยาง และฝาปิดปลายไส้กรองแบบชิ้นเดียว พร้อมรหัสสี