วิศวกรรมความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทเป็นผู้ชำนาญงานด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานด้านบำบัดอากาศ ของเสีย และสารเคมีเป็นพิษต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานของทางราชการที่กำหนดไว้ โดยวิศวกร และช่างเทคนิคที่ ชำนาญงานกว่า 10 ปี

 

Download Catalog Contact Nowระบบบำบัดอากาศ กลิ่น และสารเคมี

ระบบบำบัดอากาศ กลิ่น และสารเคมี บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดอากาศ กลิ่น และสารเคมีอุตสาหกรรมต่างๆ ที่รบกวนการทำงาน ชุมชน และไม่เป็นไปตามมาตรฐานของส่วนงานราชการที่กำหนดไว้ อาทิ H2S, Benzene, Toluene, Xylene และอื่นๆ อีกมากมาย มีทั้งขนาดเล็กใช้ตามหน่วยผลิตขนาดย่อม จนถึงขนาดใหญ่ระดับโรงงานอุตสาหกรรม


Read More

ระบบบำบัดของเสีย และสารพิษ

ระบบบำบัดของเสีย และสารพิษ บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดของเสีย และสารพิษ รวมทั้งรับจ้างกำจัดให้ถูกต้องตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดของราชการ Catalyst Management  


Read More

Shortcut Menu


Latest Posts