• การกรองแบบละเอียดถึง 0.5 ไมครอน
• กรองโลหะหนักตะกั่วได้ถึง 9,450 ลิตร ที่อัตราการไหล 2.8 ลิตร ต่อนาที
• กรองโลหะหนักตะกั่วได้ตามมาตรฐานน้ำดื่มสากล NSF/ANSI Standard 53
• กรองเชื้อโรคได้ตามมาตรฐานน้ำดื่มสากล NSF/ANSI Standard 53
• สามารถกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ และคลอรีนได้ ขนาดไส้กรอง CTO และ Pb1