ไส้กรองถ่านกัมมันต์ชนิดอัดแท่ง KX MATRIKX CTO Plus

       ไส้กรอง MATRIKX CTO PLUS
มีความละเอียดในการกรองที่ 0.6 ไมครอน
เป็นไส้กรองที่สามารถกรองฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กได้ดี รวมทั้งสามารถลดกลิ่น คลอรีน และสารเคมีที่มีผลต่อกลิ่น รส มีความสามารถสูงในการลดปริมาณ
ไอสารอินทรีย์ระเหยง่าย

ขนาด 10” และ 20” บรรจุ 20 ชิ้น ต่อกล่อง

Contact Now

Shortcut Menu


Latest Posts