ไส้กรองถ่านกัมมันต์ชนิดอัดแท่ง KX HC + CTO

       เป็นไส้กรองสำหรับกำจัดเชื้อโรค กลิ่น รส คลอรีน และสิ่งสกปรก ผลิตจากเส้นใยที่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กเพียง 50 นาโนเมตร
ซึ่งเล็กกว่าเส้นใยทั่วไปถึง 200 เท่า ทําให้มีพื้นที่
ในการกรองมาก กรองความขุ่น กรองเชื้อโรค เช่น Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba และ Toxoplasma
             

ขนาด 10” และ 20” บรรจุ 20 ชิ้น ต่อกล่อง

Contact Now

Shortcut Menu


Latest Posts