วิศวกรรมระบบตรวจสอบ และล้างทำความสะอาด

วิศวกรรมระบบตรวจสอบ และล้างทำความสะอาด Pipeline Inspection บริษัทให้บริการตรวจสอบ สำรวจ วิเคราะห์ผล และล้างทำความสะอาดระบบท่อ และถังต่างๆ 

Download Catalog Contact Now

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ “LIN SCAN” จากประเทศเยอรมัน ซึ่งทาง บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยมากว่า 15 ปีโดยให้บริการลูกค้าด้วยทีมวิศวกร
และช่างเทคนิคที่มีความชำนาญ ประสบการณ์มากกว่า 100 โครงการ นอกจากนี้ยังให้บริการงานตรวจสอบล้าง
ทำความสะอาดเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งระบบปิด และเปิด 
งานตรวจสอบ สำรวจ
ล้างทำความสะอาดท่อ ถังบรรจุสำหรับน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งของเหลวชนิดอื่นๆ อาทิ ถังเคมี ถังเก็บน้ำมัน
ถังเก็บก๊าซ ท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน้ำมัน ท่อส่งผลิตภัณฑ์ ท่อน้ำ และอื่นๆ ทั้งนี้งาน Pipeline Cleaning ใช้เทคโนโลยีการทำ
ความสะอาดด้วย Foam pig Bidi Pig Cup Pig หรือ Cleaning Pig ชนิดพิเศษ สามารถทำได้ทั้งท่อใหม่พึ่งก่อสร้างเสร็จ หรือท่อเก่า เป็นการ Cleaning ประจำปี และอื่นๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

"บริษัทให้บริการตรวจสอบ สำรวจ วิเคราะห์ผล ล้างทำความสะอาดระบบท่อ และถังต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ “LIN SCAN” จากประเทศเยอรมัน"

งานบริการล้างระบบต่างๆ ของเครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม ด้วยระบบ High Pressure Jetting และ Chemicals Cleaning อาทิ ตะกรันใน Boiler Heat Tube และ Water Tube Cooling Tower  Evaporative Condensor Heat Exchanger Mix Bed Regeneration Ion Exchange Resins Cleaning RO Membrane Cleaning and etc.
โดยสามารถทำการล้างได้ทั้งสารเคมีที่เป็น Water Base และ Solvent Base

Load / Unload เป็นงานเปลี่ยนถ่ายสารกรองหรือของเหลวทุกชนิด สามารถทำได้ทั้งแบบขนย้ายระบบนิวเมติก และ
Vacuum Unit ช่วยในการขนถ่ายลำเลียง พร้อมอุปกรณ์พิเศษชนิดต่างๆ ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีใบรับรองด้านความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศถูกต้องตามกฎหมาย

 


Shortcut Menu


Latest Posts