บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 8 อาคารไร้ท์ โซลูชั่น โพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Right Solution Public Company Limited 8 Soi Phokaew3yak19 Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Email : [email protected]
Tel. : 0 2948 4242 (+662 948 4242)
Mobile. +669 4641 5424
Fax. : 0 2948 4445 (+662 948 4445)
เพิ่มเพื่อน


Your message was successfully sent!

Why we are?

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อ " RSP " จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2544 ด้วยความมุ่งมั่นด้านการขาย การตลาด ตลอดจนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมการให้บริการที่ดีเยี่ยม เน้นนโยบายในการขยายกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมั่นคงโดยจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นับเป็นระยะเวลาเพียง 14 ปี นับจากวันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจวบจนเข้าจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท " มหาชน "

 • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001-2008
 • ได้รับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
 • ผลิตภัณคุณภาพรักษาสิ่งแวดล้อม

สาขาของเราทั้งหมด

เวลาทำการ

 • จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 17:30 น.
 • เสาร์ - อาทิตย์ : ปิดทำการ

สาขาระยอง

เวลาทำการ

 • จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 17:30 น.
 • เสาร์ - อาทิตย์ : ปิดทำการ
 • สาขาขอนแก่น

  • เลขที่ 109/15 หมู่ 7 ตำบลในเมือง
  • อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • [email protected]
  • Tel. +66(0)43 242 711  Fax : +66(0)43 242 733
  • Google Map :  Click

เวลาทำการ

 • จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 17:30 น.
 • เสาร์ - อาทิตย์ : ปิดทำการ