บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 8 อาคารไร้ท์ โซลูชั่น โพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
8 Right Solution Building Phokaew 3-19 Rd., klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Email : [email protected]
Tel. +66(0)2-1835758
Mobile. +669 4641 5424
Fax. +66(0)2-1835794-5
เพิ่มเพื่อน


Your message was successfully sent!

Why we are?

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อ " RSP " จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2544 ด้วยความมุ่งมั่นด้านการขาย การตลาด ตลอดจนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมการให้บริการที่ดีเยี่ยม เน้นนโยบายในการขยายกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมั่นคงโดยจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นับเป็นระยะเวลาเพียง 14 ปี นับจากวันจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจวบจนเข้าจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท " มหาชน "

  • ได้รับมาตรฐาน ISO 9001-2008
  • ได้รับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
  • ผลิตภัณคุณภาพรักษาสิ่งแวดล้อม

สาขาของเราทั้งหมด

เวลาทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์ : 09:00 - 16:00 น.
  • เสาร์ - อาทิตย์ : ปิดทำการ

สาขาระยอง

เวลาทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์ : 09:00 - 16:00 น.
  • เสาร์ - อาทิตย์ : ปิดทำการ

เวลาทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์ : 09:00 - 16:00 น.
  • เสาร์ - อาทิตย์ : ปิดทำการ